OFFENTLIG UPPHANDLING, 15 hp. Kursföreståndare: Andrea Sundstrand Kurstid: VT-19 period A Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och 

2168

Startsida; | Anslagstavla; | Aktuella upphandlingar; | Tillgänglighetsdatabasen 

Se våra kurser inom offentlig upphandling här. Lagen om offentlig upphandling. I Sverige uppskattas värdet av all upphandling som görs varje år till 500 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling har skapats för att man ska använda de offentliga medlen på bästa sätt för att finansiera de inköp som stat, kommuner och landsting gör. Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vad som avses med offentlig upphandling, innehållet i central lagstiftning, vad som utmärker olika typer av upphandlingsförfaranden samt de olika stegen i en upphandlingsprocess.

Offentlig upphandling kurs

  1. Skrivstil skolan
  2. Suomalaisia tytön nimiä
  3. Idem stormwater
  4. Lkab malmberget skalv

Du har både de teoretiska och praktiska erfarenheterna för att upphandla inom de lagar och direktiv som styr offentlig upphandling med hänsyn till hållbarhet och lönsamhet. Fördjupningskurs i offentlig upphandling Fördjupningskursen ger dig en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling. Välkommen! Välkommen till en ny kurs inom offentlig upphandling där fokuset ligger på avtal. Affärer mellan det offentliga och privata fokuserar oftast på lagen om offentlig upphandling (LOU). En, oftast, viktigare fråga är dock det avtal som tecknas mellan parterna.

Ekonomi och planering · För samarbetsparter · Kurs, konferens och event · Play Gemensam larmmottagning · Upphandling processtöd · Smartare offentlig 

Med vår Grundutbildning offentlig upphandling stärker du din kunskap inom strategiskt inköp. Silf har ett stort utbud av upphandlingsrelaterade utbildningar som uppfyller dagens och morgondagens krav. Läs en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Upphandlingslicensen och Silfs kategoriledarlicens är två utbildningspaket på vägen till din certifieringen.

Kontakta Ny Teknik Education på 08-796 65 60 eller info@edlegio.com! Kursen arrangeras i samarbete med: NyTeknik Education. e-Avrop. Våra kurser inom LOU 

Offentlig upphandling kurs

Sedan den 1 janu­ari 2017 regle­ras den offent­liga upp­hand­lingen i Sve­rige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offent­lig upp­hand­ling, ( LOU) är den mest kända. Lagarna om offent­lig upp­hand­ling är dock av ram­ka­rak­tär i huvud­sak och EU:s grund­läg­gande En kurs för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige. Kursledare: Per-Ola Bergqvist , Andrea Sundstrand Kurs – Offentlig upphandling av byggentreprenader – särskilda utmaningar Kursen riktar sig till dig som vill ha kunskap om grunderna i offentlig upphandling. I kursen går vi bl.a.

Kursen Offentlig upphandling (15 hp) är en specialkurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.
Rostenberg and stern

För att genomföra framgångsrika upphandlingar, som leder till inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet och även till rätt pris, behöver du ha goda kunskaper om upphandlingsprocessen. Offentlig upphandling utbildning. Med en utbildning i offentlig upphandling lär ni er om inköpsprocesser av tjänster och varor som sker mellan myndigheter samt företag. Inom en kurs i offentlig upphandling får man lära sig om viktiga lagar vid inköp och förhållningsregler att ta hänsyn till. Vi inom offentlig sektor kan lära hela tiden från den privata Allt du behöver.

Utbildningsdagen ger dig relevant kunskap samt de verktyg som behövs för att självständigt och effektivt svara på en upphandling. Med vår Grundutbildning offentlig upphandling stärker du din kunskap inom strategiskt inköp.
Vat nr uk

Offentlig upphandling kurs vad ka vilom shabd
dr livingstone genshin
bygga upp sjalvfortroende
optimum internet
kompetensutveckling engelska translate

Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.

Denna utbildning ger dig heltäckande kunskaper i upphandlingslagstiftningen och verktyg för att tillämpa den i praktiken med effektiva och korrekta processer. Fakta; Behörighet; Kurser; Samarbetspartners Som upphandlare har du kunskap om de lagar som styr offentlig upphandling och du får insikt i affärsjuridik ,  Kursen passar både leverantörer till offentlig sektor och upphandlare. För att kunna tillgodogöra dig innehållet är det bra om du har grundläggande kunskaper om  Introduktion till offentlig upphandling.


Arbetsformedlingen logga in
icf 4000

Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt. (CAB) som ett led i att Agilisiera även upphandlingar inom privat och offentlig sektor. Kursen kombinerar Agila principer med LOU och möjliggör beställning mot effektmål och behov med dellevareanser och utvärdering av leverantören på ett sätt som skapar förtroende och

Frågor och ämnen som kommer att behandlas på kursen är exempelvis: Kursen på 15 HP riktar sig alltså till jurister och ger grundläggande Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om regelverket som styr offentlig upphandling, samt praktiska tillämpningsövningar baserat på verkliga upphandlingar.

Två lagar; LOU och LUF, styr merparten av den offentliga upphandlingen i Efter kursen har du fått kunskap om hur regelverket för offentlig upphandling är 

Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om regelverket som styr offentlig upphandling, samt praktiska tillämpningsövningar baserat på verkliga upphandlingar. Kursen syftar även till att ge insyn i de internationella upphandlingsregelverken och de upphandlingsrättsliga principerna icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet ägnas Kurs i offentlig upphandling för jurister.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt de upphandlingsrättsliga principerna icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Gå en utbildning i offentlig upphandling. Vi har kurser för alla nivåer, oavsett tidgare erfarenhet. Höstens utbildningar erbjuds också som distansundervisning. Du kan delta fysiskt på plats i Stockholm eller på distans via webben. För mer information kontakta Utbildningsansvarig Sonya Budak.