8 apr 2020 rehabiliteringsperioden, medianvärde. Rehabiliteringsmedicin ingår i Nationella kvalitetsregistret Webrehab, där vi bland annat efterfrågar 

8006

• Nationellt kvalitetsregister inom rehabilitering, WebRehab • Nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi, SWEDVASC Uppgifter har även hämtats från fyra register vid Socialstyrelsen: • patientregistret • läkemedelsregistret • dödsorsaksregistret • registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsätt-ning

23 enheter, alla delar av landet Gällande slutenvård: –2696 patienter år 2016, varav 10% hade traumatisk hjärnskada http://www.ucr.uu.se/webrehab/ de nationella kvaltetsregistren WebRehab och NRS ger goda förutsättningar för framtida redovisning av data i ”öppna jämförelser”. NRS riktar sig till smärtrehabilitering och Webrehab till övrig rehabilitering inom både sluten- och öppenvård. Registren är internetbaserade och för enheten går det att få kontinuerliga rapporter för den egna verksamheten. Årsvis sammanställs resultaten som jämför klinikerna med varandra över hela landet. Rehabiliteringskliniken vill ge som god rehabilitering som möjligt och ingår därför i flera kvalitetsregister t.

Webrehab årsrapport

  1. A copy paste
  2. Akut psykiatri psykos

Avdelning III innehåller  av C THODELIUS — Socialstyrelsens hemsida, nationella kvalitetsregistrens årsrapporter samt via material- och Webrehab Sweden. Nationella kvalitetsregister. Förbättringsarbete  rehabilitering. Det visar årsrapporten från kvalitetsregistret WebRehab. Stock- holms Sjukhem är också den enhet i landet som har registrerat flest patienter.

Årsrapport 2015 RMPG rehabilitering och smärta. Registrering i de nationella kvaltetsregistren Web. Rehab och NRS ger goda förutsättningar för framtida 

Webrehab Sweden: Årsrapport. Nationellt kvalitetsregister inom rehabilitering, WebRehab Sweden. • Nationella WebRehab Sweden Årsrapport allmän version 2015. WebRehab Sweden och Svenska palliativregistret) och utvärderar årligen verksamhetsresultat och utvecklingsarbete i vår årsrapport.

22 nov 2019 https://www.ucr.uu.se/webrehab/arsrapporter/arsrapport-2018-ryggmargsskador. [2019-09-26]. WHO. (2019). Spinal cord injury. https://www.who.

Webrehab årsrapport

- Alltid 100:- / besök.

Ladda ner. WebRehabs årsrapport 2014- Öppenvård1.33 MB05-19-2016. Årsrapport 2014 Öppenvård. Uppdaterad 151020. Nöjdhetsgraferna i slutet är korrigerade (Umeå saknades i vissa grafer). Ladda ner. Registret omfattar hittills ca 3000 slutenvårdstilfällen/år från 33 rehabiliteringsmedicinska enheter runt om i landet.
Plattsättare lön

Adress Göteborg. Stampgatan 14 411 01 Göteborg .

Stampgatan 14 411 01 Göteborg . Frölunda.
Uddevalla skolor corona

Webrehab årsrapport ankaret försäkring & finans
vad hander nar bouppteckningen ar registrerad
happy octopus
lyrik vs pike
daniel juhlin nol
h&m cyber monday

Multi-disciplinary rehabilitation for acquired brain injury in adults of working age. Cochrane Database Syst Rev. 20(3). WebRehab Sweden. (2008). Årsrapport 

Starting Thursday, March 4 and held the first and third Thursday of every month through July, these webinars cover a range of topics, from saving time with custom templates, to getting the most out of your Outcomes reports, and more. Our use of cookies.


Rekryterar
jag och mina barndomsminnen text

Vi deltar i WebRehab, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av verksamheten. Se årsrapporter för 2019: Se årsrapporter för 2019: Årsrapport 2019: Ryggmärgsskadeavdelning 134

22 Feb 2016 The aim of WebRehab is to support a high and consistent quality of rehabilitation throughout [6] Riksstroke.org (2014) Årsrapport 2013. 3. Riks-Stroke. Riks-Stroke Årsrapport för helåret 2007/2008. 4. Socialstyrelsen. i kvalitetsregister, som Riks-.

Webrehab Kvalitetsregister för specialiserad rehabilitering i sluten och öppenvård. 23 enheter, alla delar av landet Gällande slutenvård: –2696 patienter år 2016, varav 10% hade traumatisk hjärnskada http://www.ucr.uu.se/webrehab/

- Alltid 100:- / besök. - Gratis för alla under 20. - Ingen remiss krävs. 6 dec 2018 Riksstroke, WebRehab och SWEDVASC som har bidragit med under- Stroke och TIA – Årsrapport 2017 från Riksstroke. Hämtad från.

Vi rapporterar årligen verksamhetsresultat och utvecklingsarbete i vår årsrapport. • Nationellt kvalitetsregister inom rehabilitering, WebRehab • Nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi, SWEDVASC Uppgifter har även hämtats från fyra register vid Socialstyrelsen: • patientregistret • läkemedelsregistret • dödsorsaksregistret • registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsätt-ning (SOL) Webrehab Kvalitetsregister för specialiserad rehabilitering i sluten och öppenvård.